Att skapa rum
Trädet. Foto © Charlotte Björck

 

 

Att skapa rum

 

Vi kan vara delaktiga i att skapa rum och goda strukturer där människan – varje människa och hela människan – får rum.

 

Vi kan se, lyssna och analysera det som är idag, för att fördjupa och/eller utveckla goda strukturer.

 

Det arbetet blir vi aldrig färdiga med, men vi kan sträva mot detta mål.

 

Och för mig är det viktigt.

 

Vidderna. Foto: Charlotte Björck

charlotte björk charlotte(ej charlotta)björck

Copyright © Charlotte Björck