Om Charlotte
Trädet. Foto © Charlotte Björck

 

Kruka i solbelyst valv. Foto: Charlotte Björck

 

Socionomexamen och projektledarutbildning, Stockholms universitet.

 

Religionsvetenskap, svenska språket och kulturstudier, Uppsala universitet.

 

Författare av betraktelser/essäer och konstfotograf.

Född i Lund, uppvuxen på Gotland.

charlotte(ej charlotta)björck charlotte björk

Copyright © Charlotte Björck