Om Charlotte
Trädet. Foto © Charlotte Björck

 

Kruka i solbelyst valv. Foto: Charlotte Björck

 

 

Socionomexamen och projektledarutbildning, Stockholms universitet. Kulturstudier, svenska språket och religionsvetenskap, Uppsala universitet.

 

Författare av betraktelser/essäer och konstfotograf.

Född i Lund, uppvuxen på Gotland.

charlotte(ej charlotta)björck

Copyright © Charlotte Björck