Om Charlotte
Trädet. Foto © Charlotte Björck

 

Kruka i solbelyst valv. Foto: Charlotte Björck

 

Charlotte Björck. Idéskapare, verksamhetsutvecklare, författare av betraktelser/essäer och konstfotograf.

 

Socionomexamen och projektledarutbildning, Stockholms universitet. Kulturstudier, svenska språket och religionsvetenskap, Uppsala universitet.

Född i Lund, uppvuxen på Gotland.

charlotte björk charlotte(ej charlotta)björck

Copyright © Charlotte Björck