Engagemang
Trädet. Foto © Charlotte Björck
Perspektiv. Foto: Charlotte Björck


Charlotte tänker ofta övergripande och har ett engagemang i att utveckla – verksamheter, program, språk/gestaltning, bemötande, möten.


Charlottes kunskap och engagemang handlar om att ge plats för människan. Att hitta konkreta lösningar för hur vi skapar bra strukturer – att alltid ha bemötande, etik, tiden och den fysiska miljön i beaktande för att människan och olika möten ska få rum.


Hennes devis är att förvalta det som är bra och förändra det som behöver förändras.


För Charlotte är också språket, konst, kultur och existentiella frågor viktiga områden.Copyright © Charlotte Björck