Om Charlotte
Trädet. Foto © Charlotte Björck
Kruka i solbelyst valv. Foto: Charlotte Björck


Charlotte har studerat religionsvetenskap, kulturstudier och svenska språket vid Uppsala universitet. Hon har också en socionomexamen och en projektledarutbildning från Stockholms universitet.


Verksamhetsutveckling, teologi, konst och möten engagerar henne.

 

Född i Lund och uppvuxen på Gotland.

 

Copyright © Charlotte Björck