Text och bild
Trädet. Foto © Charlotte Björck
Foto: Charlotte Björck

Copyright © Charlotte Björck