Perspektiv
Trädet. Foto © Charlotte Björck

Ett annat perspektiv

Perspektiv. Foto: Charlotte Björck

"Franciskus bön" skrevs förmodligen många hundra år efter att munken Franciskus av Assisi (ca 1181-1226) levde, och trycktes omkring 1913. Upphovspersonen är oklar.


Den är fin och viktig, men Charlotte har alltid känt att hon vill vända på perspektivet. Så, en dag i juli 2010 gjorde hon slag i saken och omarbetade den i ett nytt perspektiv (pdf).


Copyright © Charlotte Björck